در طول یک فعالیت کوهنوردی،خار و خاشاک، آب، برف، شن و ماسه و… می توانند وارد کفش شوند.

گتر حد فاصل بین کفش و شلوار را می پوشاند و اجازه ورود چیزی به درون کفش را نمی دهد و مانع پارگی شلوار و کفش در اثر برخورد با سنگ و اشیاء تیز میباشد.

 برای اجتناب از خیس شدن شلوار،جوراب و کفش و همچنین سرما زدگی پاها و راحتی در حرکت، انتخاب یک گتر با کیفیت و مطمئن اهمیت بسزایی دارد.

  گتر باید خشکی پا در طول برنامه صعود را تضمین کند. چرا که پاهای سرد و خیس تمرکز  کوهنورد برای صعود لذت بخش و ایمن  را از بین می برد